06-13205503 info@orfad.nl

Opdrachten

Een beknopte weergave van verrichte opdrachten.
Voor een volledig en actueel beeld van de opdrachten die ik heb verricht verwijs ik u naar mijn LinkedIn profiel

Begroting

 • Voorbereiden meerjarenbegroting
 • Analyse benchmark
 • Maken van integraal begrotingsmodel en management informatie model
 • Advies begrotingsproces

Jaarrekening

 • Jaarrekening van diverse zorginstellingen vanaf 2000
 • Zowel enkelvoudige als geconsolideerde jaarrekeningen
 • Opleveren balansdossier
 • Nacalculatie
 • Bijdrage aan Jaarverslag

Diverse rapportages

 • Voorbereiden/verbeteren/maken van diverse rapportages en –modellen, altijd aangepast op behoefte organisatie
 • Kwartaalrapportages
 • Verbeteren management informatie
 • Analyse en adviesrapport management informatie
 • Bouwen van geautomatiseerd dossier-informatiesysteem in Excel

Overige (onderdelen van) uitgevoerde opdrachten

 • Waarnemen tijdens vacature
 • Ondersteunen (zorg)managers en medewerkers financiele administratie
 • Factureringsproces analyseren en verbeteren
 • Stroomlijnen maandafsluitingen
 • Toetsen van contracten (Jeugdzorg) met gemeenten op rechtmatigheidseisen en financiële consequenties, forecasting en werkmodel bouwen
 • Afrekeningen zorginstelling binnen WMO van meerdere gemeenten
 • Handboek opstellen financiële administratie
 • Inrichting nieuwe structuur kostenplaats
 • Opstellen draaiboeken en procesbeschrijvingen
 • Automatiseren van monitorsjablonen voor 20 zorgkantoren
 • Elektronisch beschikbaar maken van rekenstaat
 • Implementatie elektronisch kasboek